Bursztyn Polskiej Gospodarki 2022

kowalczyk300x300

Henryk Kowalczyk

Wiceprezes Rady Ministrów,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za konsekwentne i skuteczne realizowanie procesu konsolidacji sektora rolno-spożywczego w celu stabilizacji i umocnienia pozycji polskich podmiotów na rynku rolno – spożywczym, a także zapewnienia efektywniejszej produkcji, promocji i sprzedaży towarów oraz zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce poprzez powołanie Krajowej Grupy Spożywczej

stawiarski300x300

Jarosław Stawiarski

Marszałek Województwa Lubelskiego

za konsekwentne i skuteczne działania w zakresie poprawy dynamiki wzrostu gospodarczego i sytuacji finansowej województwa, a tym samym do zwiększenia potencjału gospodarczego i rozwojowego Województwa Lubelskiego

banaszek300x300

Jakub Banaszek

Prezydent Miasta Chełm

za konsekwentne i skuteczne działania inwestycyjne zmierzające do zwiększenia potencjału i znaczenia gospodarczego miasta Chełm

martyniuk300x300

Artur Martyniuk

Prezes Zarządu POLREGIO S.A.

za skuteczne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz konsekwentne budowanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego POLREGIO S.A.

s-1200-630

Poczta Polska S.A.

za konsekwentne i skuteczne realizowanie najważniejszych inicjatyw strategicznych spółki poprzez wdrażanie projektów rozwojowych takich jak Architektura Sieci Logistycznej (ASL) zwiększających długoterminowo potencjał i efektywność sieci logistycznej Poczty Polskiej w kraju i za granicą

Logo-fundacji

Nagroda Bursztynowe Serce:

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu

w uznaniu za konsekwentne i skuteczne realizowanie projektów na rzecz niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, podejmowania działań na rzecz dobra publicznego, a także aktywizowania i wspomagania rozwoju społeczności lokalnych w kraju