Galeria

Oficjalne otwarcie Szczytu

W ramach oficjalnej inauguracji Szczytu odczytane zostały listy do uczestników Szczytu od Marszałek Sejmu Ewy Witek oraz Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego. Pani Marszałek zwróciła uwagę na kluczową rolę firm i przedsiębiorców oraz ich dialogu z przedstawicielami administracji państwowej w procesie budowania kraju silnego i stabilnego gospodarczo. Z kolei Premier Morawiecki zwrócił uwagę, w jak szczególnym momencie znajduje się obecnie Polska, przez pandemię COVID-19. Walka z niespotykaną od czasów II wojny światowej recesją i powrót na ścieżkę szybkiego rozwoju to kluczowe wyzwanie, przed jakim stoją zarówno władze państwowe, jak i przedsiębiorcy

Sesja Plenarna pt. „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości” cz. 1

W debacie wzięli udział: Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów; Olga Ewa Semeniuk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii; prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej; Radosław Brzózka – Pełnomocnik ds. Strategii Edukacji , Ministerstwo Edukacji i Nauki; gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński – Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka; Mariusz Jedynak – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW. W drugiej części zaś udział wzięli: Paweł Cioch – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Ewa Jankowska – Wiceprezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie S.A.; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Zbigniew Gryglas – b. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Artur Martyniuk – Prezes Zarządu, POLREGIO Sp. z o.o.; Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.; Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów.

Moderator: Michał Adamczyk – Dziennikarz TVP

Gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2021”

Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2021” zostali:

  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
  • Przemysław Daca – Prezes Zarządu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  • Daniel Obajtek – Prezes Zarządu, PKN ORLEN S.A. (nagrodę odebrał Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.)
  • Tomasz Hinc – Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A. (nagrodę odebrał Tomasz Hryniewicz – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.)
  • KGHM Polska Miedź S.A. (nagrodę odebrał Paweł Gruza – Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych , KGHM Polska Miedź S.A.)
  • Nagrodę „Bursztynowe Serce” otrzymała Fundacja PGE. (nagrodę odebrał Paweł Cioch – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.)

Sesja Plenarna pt. „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości” cz. 2

W debacie wzięli udział: Paweł Cioch – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Ewa Jankowska – Wiceprezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie S.A.; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Zbigniew Gryglas – b. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Artur Martyniuk – Prezes Zarządu, POLREGIO Sp. z o.o.; Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.; Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów

Moderator: Michał Adamczyk – Dziennikarz TVP

SESJA I

Panel 1 - Gospodarka po kryzysie – czas odbudowy

W debacie wzięli udział: Jarosław Kwasek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Andrzej Łysakowski – Prezes Zarządu, Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.; Paweł Przychodzeń – Członek Zarządu, Wiceprezes, PGNiG Termika S.A.; Jan Tabor – p.o. Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. gospodarki leśnej, Lasy Państwowe; Daniel Węgrzynek – Zastępca Dyrektora w Departamencie Usług Proinnowacyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Tomasz Zdzikot – Prezes Zarządu, Poczta Polska S.A.

Moderator: Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Panel 2 - Rozwój, inwestycje, innowacje

W debacie wzięli udział: Mariusz Błasiak – Naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych; Przemysław Daca – Prezes Zarządu, Wody Polskie; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Grzegorz Kotte – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.; Grzegorz Słomkowski – Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Tomasz Prejs – Prezes Zarządu, Stadler Polska Sp. z o.o.; Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; Piotr Zakrzewski – Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Moderator: Marcin Roszkowski – Prezes Zarządu Instytutu Jagiellońskiego

Panel 3 - Energetyka

W debacie wzięli udział: Dariusz Blocher – Członek Rady Nadzorczej, Budimex S.A., Artur Cieślik – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji , PGNiG S.A.; Grzegorz Dolecki – Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, PGE Dystrybucja S.A.; Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju, Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.; Mariusz Gajda – Dyrektor Zarządzający, Energa OZE; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Paweł Ziemnicki – Dyrektor ds. Technologii Kosmicznych i Satelitarnych w Allies Incorporated Sp. z o.o.

Moderator: Janusz Pietruszyński – Redaktor Naczelny Portalu CIRE.PL

SESJA II

Panel 1 - Infrastruktura i transport

W debacie wzięli udział: Krzysztof Burda – Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa; Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Dominik Landa – Commercial Director, DCT Gdańsk S.A.; Grzegorz Malec – Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie; Emilia Szkódlarz – Zastępca Dyrektora Biura Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Moderatorzy: prof. Halina Brdulak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Panel 2 - Offshore, OZE i czyste ciepło jako priorytetowe kierunki rozwoju

W debacie wzięli udział: prof. US dr hab. Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika S.A.; Henryk Kaliś – Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu; Arkadiusz Musielewicz – Partner/ZPAS, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Piotr Świecki – Dyrektor ds. Energetyki, Budimex S.A.; Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.; dr Przemysław Zaleski – Członek Zarządu, Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

Moderator: Mariusz Marszałkowski – Dziennikarz BiznesAlert.pl

Panel 3 - Samorząd lokalny

W debacie wzięli udział: Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania; Dorota Cieślik – Zastępca Prezydenta Miasta Chełm; Rafał Ciszewicz – Zastępca Burmistrza, Gmina Międzychód; Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika S.A.; Tomasz Ławniczak – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie; prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; Barbara Pawlak – Dyrektor Delegatury w Lublinie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Piotr Ratajkiewicz – Dyrektor ds. Rozwoju, Studio DL.

Moderator: Jarosław Jóźwiak – Adwokat w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni