Informacje

Europejskie Centrum Biznesu ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 8. edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2022, który odbędzie się w Lublinie w Lubelskim Centrum Konferencyjnym  (ul. Artura Grottgera 2) w dniach 10-11 października br. Temat przewodni najbliższej edycji Szczytu brzmi:

Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań

Już po raz ósmy Europejskie Centrum Biznesu pragnie zaprosić czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Szczyt. W ramach tegorocznej edycji zamierzamy skoncentrować się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją  przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Pragniemy w ramach zaplanowanych debat przeprowadzić dyskusje poświęcone zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie wojny na Ukrainie pod kątem konsekwencji gospodarczych wynikających z wojny oraz zamrożenia relacji handlowych z Rosją. Dużo uwagi poświęcimy tematyce bezpieczeństwa narodowego, gospodarczego, energetycznego i finansowego jak również rozwoju potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Temat przewodni Szczytu: Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach. Na zakończenie pierwszego dnia Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek Bursztyn Polskiej Gospodarki 2022 oraz wyróżnienie Bursztynowe Serce 2022 za szczególne działania w zakresie CSR i filantropii.

Zapraszam gorąco do udziału,

Krzysztof Karaś
Prezes Europejskiego Centrum Biznesu