Program OSG 2022

I DZIEŃ

10 października 2022

Rejestracja uczestników

Oficjalne otwarcie OSG 2022

SESJA PLENARNA: Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań.

Debata: Część I

 • Nowe wyzwania w obliczu wojny na Ukrainie: wymiar militarny, gospodarczy i polityczny
 • Skutki wojny dla polskiej i europejskiej niezależności energetycznej
 • Finanse publiczne wobec realiów: Polski Ład, inflacja, Fundusz Odbudowy
 • Bezpieczeństwo UE i NATO – kluczowa rola Polski
 • Dywersyfikacja gospodarcza jako skutek sankcji na wschodzie
 • Społeczny i kulturowy wymiar wojny
 • Edukacja jako ważny element w procesie transformacji w zmieniającym się świecie
 • Rozwój poprzez innowacje – czy Polska wykorzystuje swój potencjał
 • Neutralność klimatyczna – na jakich warunkachi jakim kosztem?
 • Wspólna polityka rolna 2023-2027 a wytyczne Europejskiego Zielonego Ładu
 • Skutki pandemii dla polskiej i światowej gospodarki – czy kryzys jest już opanowany?

Oficjalne otwarcie debaty:
Artur Soboń – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

prof. Grażyna Ancyparowicz – członek Narodowej Rady Rozwoju ds. Społecznych przy Prezydencie RP, Doradca Prezesa NBP; Maciej Golubiewski – Szef Gabinetu Komisarza UE ds. Rolnictwa, Komisja Europejska; Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Marek Konieczny – Doradca Społeczny Ministra Edukacji i Nauki; Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;  Olexandr Motsyk – Ambasador, Doradca Ministra Energii Ukrainy, Główny Doradca Prezesa Zarządu NNEGC “Energoatom”; Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.; Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów; Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego; Zbigniew Wojciechowski – Zastępca dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju i Technologii;

Moderator:
Michał Adamczyk – Dziennikarz TVP

GALA WRĘCZENIA STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI 2022”
Prowadzący: Ryszard Montusiewicz, Dyrektor TVP 3 Oddział Lublin

Debata: Część II

 • Nowe wyzwania w obliczu wojny na Ukrainie: wymiar militarny, gospodarczy i polityczny
 • Skutki wojny dla polskiej i europejskiej niezależności energetycznej
 • Finanse publiczne wobec realiów: Polski Ład, inflacja, Fundusz Odbudowy
 • Bezpieczeństwo UE i NATO – kluczowa rola Polski
 • Dywersyfikacja gospodarcza jako skutek sankcjina wschodzie
 • Społeczny i kulturowy wymiar wojny
 • Edukacja jako ważny element w procesie transformacji w zmieniającym się świecie
 • Rozwój poprzez innowacje – czy Polska wykorzystuje swój potencjał
 • Neutralność klimatyczna – na jakich warunkach i jakim kosztem?
 • Wspólna polityka rolna 2023-2027 a wytyczne Europejskiego Zielonego Ładu

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Edyta Demby-Siwek – Prezes, Urząd Patentowy RP; Krzysztof Drynda – Prezes Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Mariusz Jedynak – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu Węglokoks S.A.; Artur Martyniuk – Prezes Zarządu, POLREGIO S.A.; Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; dr Marek Woch – Dyrektor Generalny Biura  Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Moderator:
Michał Adamczyk – Dziennikarz TVP

SESJA I (Sala Audytoryjna S2)

Panel 1: Gospodarka po kryzysie - czas odbudowy

 • Priorytety dla gospodarki po okresie pandemii – Krajowy Plan Odbudowy
 • Bilans trudnego roku: obszary gospodarki odporne na kryzys
 • Rola Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych scenariuszy gospodarczych
 • Innowacyjność jako ewolucja czy rewolucja? Rozwiązania przełomowe czy rozwój poprzez optymalizację
 • Źródła kapitału na rozwój i innowacje: nowe zagrożenia, modele i możliwości biznesowe
 • Dynamika otoczenia regulacyjnego a bezpieczeństwo projektów inwestycyjnych
 • Wirtualna gospodarka: transformacja sektorów które najbardziej ucierpiały na kryzysie
 • Negatywne skutki wojny dla polskiej i unijnej gospodarki – recepta na kryzys

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Łukasz Gałczyński – Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Jolanta Okońska-Kubica – Przewodnicząca Komitetu ds. ESG, Krajowa Izba Gospodarcza; Joanna Kidzińska – Dyrektor Departamentu Gospodarki Ściekowej, Wody Polskie; Magdalena Wielgos – Zastępca dyrektora  Delegatury w Lublinie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Jacek Piechota – Prezes Zarządu, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza; Piotr Sabat – Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A.; Krzysztof Szubert – Członek Rady Wysokiego Szczebla ds. Współpracy Cyfrowej ONZ IGF; dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Moderator:
Marcin Roszkowski – Prezes Zarządu, Instytut Jagielloński

Panel 2: Energetyka – scenariusze rozwoju

 • Polityka Energetyczna Państwa 2040 – aktualizacje strategii grup energetycznych
 • Skutki Fit for 55 dla branży energetycznej oraz gospodarki
 • Reforma systemu ETS – stanowisko Polski
 • Energetyka jądrowa dla Polski w 2030?
 • Nowe scenariusze na energetykę węglową w kontekście kryzysu wschodniego
 • Między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych
 • Gaz dla dużej energetyki – rola Baltic Pipe i alternatywnych źródeł dostaw
 • Przyszłość dzisiejszych liderów rynku naftowego
 • Deficyt mocowy po roku 2025 – scenariusze rozwiązań

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Zbigniew Fałek – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i ICT, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Rafał Gawin – Prezes, Urząd Regulacji Energetyki; Ryszard Gburek – Dyrektor Zarządzający Pionem Klientów Strategicznych, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Jacek Janiszek – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Puławy; Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji i Zarządzania Taryfami, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Jarosław Kwasek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Arkadiusz Musielewicz – Wiceprezes Zarządu Ecological Projects – Poland Sp. z o.o.; Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.; Beata Wittmann – Prezes Zarządu, Gas Storage Poland Sp. z o.o.; Robert Zasina – Prezes Zarządu, Tauron Dystrybucja S.A.; Prezes Zarządu PTPiREE.

Moderator:
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Panel 3: Bezpieczeństwo narodowe

 • Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej
 • Narodowa Polityka Zbrojeniowa – impuls do modernizacji i rozwoju przemysłu obronnego
 • Rola RCB i BBN w kształtowaniu bezpieczeństwa kraju
 • Aktywność Polski w NATO – aktywność NATO w Polsce
 • Potencjał Polskiego przemysłu obronnego – polska produkcja zbrojeniowa na tle rynków światowych
 • Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo w obliczu konfliktu na wschodzie
 • Bezpieczeństwo Polski, UE i NATO wobec rosyjskiej agresji

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Sławomir Łazarek – Szef Wydziału Współpracy Międzynarodowej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Andrzej Dulka – Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji; Michał Kuczmierowski – Prezes, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych; gen Leon Komornicki – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie; Krzysztof Malesa – Członek Zarządu, Dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa, Microsoft Polska; gen. Rafał Miernik19. Lubelska Brygada Zmechanizowana im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga; dr Paulina Piasecka – Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem, Collegium Civitas; dr Łukasz Przybyło – Instytut Strategii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej; gen. Waldemar Skrzypczak – Ekspert, Fundacja im. Kazimierza Puławskiego; płk dr hab. Juliusz Tym – Instytut Strategii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej.

Moderator:
płk dr Piotr Potejko  – Prezes Zarządu, ASIS International Poland Chapter

SESJA II Sala S1

Panel 1: Rozwój, inwestycje, innowacje

 • Europejski zielony ład w strategiach polskiego przemysłu
 • Kapitał na inwestycje i innowacje
 • Wodór jako paliwo przyszłości
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie – jak odejść skutecznie od węgla
 • Program „Mój Prąd 4.0″
 • Gospodarka odpadami – perspektywa przedsiębiorstw i samorządów
 • Projekty oparte na gazie. Dalsze scenariusze
  w obliczu kryzysu gazowego

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Katarzyna Błachowicz – Wiceprezes Zarządu, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy;  Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Ewa Jankowska – Wiceprezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.; Maciej Górski – Country Head Photon Energy; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek – Dyrektor Naczelny, Główny Instytut Górnictwa; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej Sp. z o.o. Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Wojciech Witowski – Prezes Zarządu, Ścieki Polskie Sp. z o. o.

Moderator:
Mariusz Marszałkowski – Dziennikarz, BiznesAlert.pl

Panel 2: Infrastruktura i transport

 • Trudniej, drożej inaczej – nowe realia
 • Rozwój infrastruktury Polski Wschodniej – rozwiązania niezbędne dla gospodarki i logistyki kraju?
 • Zielony transport: Kluczowe projekty kolejowe i drogowe z punktu widzenia gospodarki
 • Nowe kierunki potoków towarów w związku z sankcjami UE
 • Rynek przewoźników w obliczu wojny
  na wchodzie, stan po pandemii
 • Kluczowe elementy infrastruktury transportowej: porty lotnicze, morskie, terminale

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Maciej Brzozowski – Szef przedstawicielstwa Hafen Hamburg Marketing e.V.; Jakub Faryś – Prezes, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Adrian Furgalski – Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.; Michał Kubicki – Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu, Komisja Europejska; Grzegorz Malec – Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie; Jan Styliński – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa; Piotr Majerczak – Członek Zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Marek Tarczyński– Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki; Arkadiusz Urban – Prezes, Krajowy Zasób Nieruchomości, Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Moderator:
Zbyszko Wizner – Starszy Partner, Radca, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Sp.k.

KOLACJA BIZNESOWA (Restauracja 2PIER)

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OSG 2022

II DZIEŃ

11 października 2022

Rejestracja uczestników

Panel 1: OZE i czyste ciepło jako priorytetowe kierunki zielonej transformacji

 • Ustawa 10H – oczekiwania rynku
 • Potencjał rynkowy energetyki wiatrowej i fotowoltaiki
 • Energetyka prosumencka w programie Mój Prąd 4.0
 • Programy NFOŚiGW dla sektora i odbiorców indywidualnych
 • Magazynowanie energii – wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku OZE
 • Rozwój OZE z perspektywy dystrybucji w kontekście inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci
 • Zeroemisyjne gruntowe pompy ciepła
 • Dostosowanie sfery prawnej, organizacyjnej i technicznej do rozwoju energetyki rozproszonej

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Andrzej Bondyra – Wiceprezes Zarządu, Agencja Rynku Energii S.A.; Jan Frania  – Wiceprezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Zbigniew Gryglas – były Wiceminister Aktywów Państwowych; Henryk Kaliś – Prezes Zarządu, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu; Przemysław Kołodziejak – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Paweł Lachman – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła; Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu, TAURON Ciepło sp. z o.o.; Krzysztof Strukowicz – Prezes Zarządu, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie; Bogdan Szymański – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

Moderator:
Janusz Pietruszyński – Redaktor Naczelny Cire.pl

Panel 2: Samorząd lokalny

 • Rola i zadania samorządów w obliczu nowych wyzwań: społeczne, finansowe i gospodarcze konsekwencje wojny
 • Fala uchodźców z Ukrainy: mieszkania, praca, opieka zdrowotna, edukacja. Działania tymczasowe czy długofalowe
 • Problemy migracyjne Polski Wschodniej: konieczne regulacje, dostępne środki, wsparcie zewnętrzne
 • Nowa perspektywa finansowa UE a realizowane inwestycje
 • Jak utrzymać tempo inwestycji w kolejnych latach w kontekście mniejszych środków pochodzących z funduszy europejskich
 • Smog – problem trudniejszy niż się spodziewano. Rozwiązania proponowane i wdrażane na szczeblu centralnym oraz na poziomie samorządów
 • Skuteczność samorządów w budowaniu potencjału gospodarczego regionu
 • Reforma śmieciowa – efekty vs odbiór społeczny
 • Polityka klimatyczna UE a działania na poziomie samorządów: gospodarka wodna, gospodarka odpadami, elektromobilność, niska emisja
 • Przyszłość polskiego biznesu na ścianie wschodniej – wyzwania wynikające z zamrożenia współpracy z Rosją i Białorusią oraz ustania współpracy z Ukrainą. Rola rządu, rola samorządu

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Janusz Bodziacki – Członek Rady ds. Samorządu Terytorialnego działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Województwo Lubelskie; Dorota Cieślik – Zastępca Prezydenta Miasta Chełm; Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów; Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, Miasto Stołeczne Warszawa; Michał Litwiniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska;  Grażyna Orzechowska-Mikulska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola w Warszawie; Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju; Konrad Trzonkowski – Dyrektor Zarządzający, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Izabela Żyglicka – Radca Prawny, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Moderator:
Jarosław Jóźwiak – Adwokat, Prof. Marek Wierzbowski
i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

*  Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego